SPREAD

11_相対性理論 「TOWN AGE」

Soutaiseiriron “Town Age”

Mirai Records, 2013
https://mirairecords.stores.jp/items/610071b27291342987e95871
Photography: Ooki Jingu

Client: Mirai Records / Art Direction & Drawing: Etsuko Yakushimaru / Art Direction & Design: Spread / Printing: Toyokasei Co., Ltd.
©Etsuko Yakushimaru
More